Hvorfor trenger min bedrift GoOnline News Manager?Benytt menyen til venstre og lær mer om hvordan du med GoOnline News Manager kan lykkes i din e-post markedsføring!

Hvorfor e-post markedsføring?
• Rimelig måte å forsterke kampanjer på.
• DM èr når beslutningstaker i virksomheten, ikke resepsjonisten om man
  har rett e-post adresse.
• Dynamisk – lett  endre fokus og priser raskt.
• Enklere å segmentere markedet i ulike grupper.

Forutsetninger for å lykkes
• Vi må følge markedsføringsloven for utsendelse av elektronisk DM.
• Teknisk løsning må være fleksibel å kunne ha individuelle tilpassninger.
• Må forstå nytteverdien (samle og vedlikeholde e-post databaser)

Potensielle farer
• Kan andre få tak i e-post databasen? Hvor er denne plassert?
• En kan bruke for mye av interne ressurser til å lage DM.
• Kjenner selgere og ordremottak til hvilke DM èr som er sendt ut.
 Hvis ikke kan det forårsake mye rot.