Forsiden

Produkter & tjenester

Publisering og e-handel

Nyhetsbrev

Nettbaserte utgaver

Booking

Portaldrift/affiliate

Markedsføringsnettverk

Webhotell og drift

Andre tjenester

 

Relatert sider:

Pakker

Priser

Hvordan kjøpe/leie?

Referanser

Systemkrav

Produkter og tjenester -> Systemkrav

System krav

Under finner du oversikt over de systemkrav som stilles for bruk av GoOnline, det ulike krav til den maskinen man skal sette opp og vedlikeholdesystemet på (klient/server) og webhotellet (webserver) der nettstedet er plassert.

 

Velg oppsettet du ønsker mer informasjon om:

 

  • Webhotell (webserver)

   

        • Minimumskrav alle GoOnline system.

 

        • Anbefalt oppsett med støtte for alle moduler.

 

        • Systemkrav for enkelt moduler

 

               • Commerce.

               • News Manager.

               • Order Manager.

               • Site Search og Site Search Statistics.

               • Telenor MobilHandel™.

               • BBS Netterminal.

 

  • Lokal maskin (klient)

   

        • Oppsett der systemet kun benyttes på en lokal PC (klient)

   

        • Oppsett der systemet skal benyttes på flere lokale PC'er (klienter).

 

        • Oppsett der systemet skal benyttes via Remote Desktop, Terminal Server eller ASP.

         

Minimumskrav til webhotell (webserver) for alle GoOnline system

 

 • Microsoft Windows Server 2003

   Vi anbefaler Microsoft Windows 2008 Server eller nyere.

   

 • Active Server Pages fra Microsoft

 

 • Microsoft FTP

   Vi anbefaler at man benytter Microsoft FTP, da andre varianter kan medføre at systemet ikke vil

   fungere eller fungere med redusert kvalitet.

   Webserveren må være satt opp for mottakk i "passive mode", kun enkelte versjoner GoOnline

   Administrator støtter FTP i "active mode".

 

   Overføring til webserver (webhotell) skjer vi FTP og FTP stien må derfor være satt direkte mot roten for nettstedet. Om du benytter en

   leverandør som har egen mapper for dette (ofte kalt "web" eller "www") vil dette ikke fungere. GoOnline benytter standard MS oppsett

   som forutsetter at FTP er satt direkte mot roten.

   

 • ASPMail

   GoOnline støtter kun epost objektet ASPMail fra ServerObjects. Objectets gateway må oppgis i oppsettet i GoOnline.

 

Merk

   

Mange moduler krever også egne innstillinger og har mer omfattende systemkrav, se anbefalt oppsett for mer informasjon.

Vi anbefaler 

   

Vi anbefaler GoOnline Webhotell som er spesielt tilpasset våre spesifikasjoner og sikkrer deg optimal stabilitet og sikkerhet. For mer informasjon se: GoOnline Webhotell.

 

Anbefalt oppsett for webhotell (webserver) til alle GoOnline system

 

 • Microsoft Windows Server 2008 R2

 

 • Microsoft .Net Framework 2.0

 

 • Active Server Pages fra Microsoft

 

 • Microsoft FTP

   Vi anbefaler at man benytter Microsoft FTP, da andre varianter kan medføre at systemet ikke vil

   fungere eller fungere med redusert kvalitet.

   Webserveren må være satt opp for mottakk i "passive mode", kun enkelte versjoner GoOnline

   Administrator støtter FTP i "active mode".

 

   Overføring til webserver (webhotell) skjer vi FTP og FTP stien må derfor være satt direkte mot roten for nettstedet. Om du benytter en

   leverandør som har egen mapper for dette (ofte kalt "web" eller "www") vil dette ikke fungere. GoOnline benytter standard MS oppsett

   som forutsetter at FTP er satt direkte mot roten.

   

 • ASPMail

   GoOnline støtter kun epost objektet ASPMail fra ServerObjects. Objectets gateway må oppgis i oppsettet i GoOnline.

 • Commerce og/eller Order Manager

   Mappen "orders" på webserver (webhotell) skal ha innstillingen "Read/Write".

 • News Manager

   Mappen "newsletter" på webserver (webhotell) skal ha innstillingen "Read/Write/Execute".

 • Site Search og Site Search Statistics

   Minimum Microsoft ASP .Net versjon 1.1 og IIS 6.0. Mappen "goxsearch" på webserver (webhotell) skal ha innstillingen "Read/Write".

 • Telenor Mobilhandel™

   Webserver (webhotell) må kunne kommunisere med http://mm.mobil.telenor.no uten sperring fra brannmur ol.

 • BSS Netterminal

   Minimum Microsoft ASP .Net versjon 2.0 og IIS 6.0 med BBS sertifikater og BBS objekt installert med tilhørende rettigheter. Leveres kun i

   kombinasjon med GoOnline Webhotell, Megabite Webhotell, ITL Webhotell eller på egen webserver (konfigurasjon kostnader tilkommer

   ved oppsett på egen server). Vi anbefaler i tillegg at man har eget SSL sertifikat.

Vi anbefaler 

   

Vi anbefaler GoOnline Webhotell som er spesielt tilpasset våre spesifikasjoner og sikkrer deg optimal stabilitet og sikkerhet. For mer informasjon se: GoOnline Webhotell.

 

Oppsett for lokal PC

 

 • Operativsystem

      • Microsoft Windows 2000/2003/XP Vista eller Windows7

 

 • Programvare

      • Microsoft Internet Explorer 5.01 eller nyere

      • Microsoft .Net Framework 2.0

 

 • Maskinvare

      • Pentium 800Mhz eller større

      • VGA 800x600 eller større skjerm oppløsning,

      • 128 MB Ram.

      • Minimum 40 MB ledig plass på harddisk.

Merk

Det må gis tilgang i brannmur for at GoOnline skal kunne kommunisere både mot eget nettsted og GoOnline nettsted*.

 

Hvorfor tilgang GoOnline nettsted

Det må gis full tilgang i brannmur mot goonline.no. Denne tilgangen bebyttes til følgende:

 

 • Sjekk for nye versjoner

 • Validering av lisens ved installasjon

 • Periodisk validering av leielisenser

 • Validering av separat BBS lisens ved bruk av BBS Netterminal

 • Ved kommunikasjon mot BBS remetering via GoOnline

Oppsett der systemet skal benyttes på flere lokale PC'er (klienter).

Et slikt oppsett krever installasjon både på lokal server og klienter. Vennligst kontakt oss på e-post support@go-online.no for beskrivelse og tilgang for nedlastning av separate installasjonsoppsett for klient og server.

 

Oppsett for Remote Desktop, Terminal Server eller ASP.

Oppsett og systemkrav varierer utfra hvilken leverandør som benyttes, vennligst kontakt oss på e-post support@go-online.no for mer informasjon.

Tilbake

This site is created with GoOnline XP Professional