Forsiden

Om oss

Nøkkelpersoner

Investor Relations

Login aksjonærer

Presseomtale

 

Relatert sider:

Nyheter

Nyhetsbrev

Kontakt oss

 

 

 

 

 

 

 

 

Om AOT GoOnline AS

AOT GoOnline AS (Active Online Technology AS) var opprinnelig et rendyrket programvarehus med programvare innenfor publisering, nyhetsbrev, e-handel, integrasjon, auksjon og booking. I forbindelse med en omfattende omstruktureringsprosess som ble påbegynt i 2009 ble det bestemt å utvide med flere nye forretningsområder. Samtlige av disse forretningsområdene har utspring i vår egen programvare eller i nærliggende forretningsområder. Våre forretningsområder i dag er:

Programvare

Programvare innenfor publisering, nyhetsbrev, integrasjon, auksjon og booking. Alle produktene og tjenestene markedsføres under vårt eget varemerke GoOnline. Dette er selskapets opprinnelige forretningsområde og salget skjedde tidligere utelukkende gjennom et forhandlernettverk. I dag er forhandlernettverket under avvikling. Utvikling av programvare er et av selskapets viktigste kjerneområder, men resursene rettes mer og mer mot selskapets egne behov.  

Netthandel og auksjoner

Selskapet driver flere nettbutikker og auksjoner. Vårt største nettsted, konkursnett.no er juridisk eid av vårt morselskap mens daglig drift skjer gjennom oss. Salg gjennom nettbutikker og auksjonsløsninger står pr. første kvartal 2014 for ca 90 % av selskapets omsetning.

Strategiske domener, nettsted og affiliate

Eierskap, utvikling og drift av nettsted og portaler samt strategiske domener. Benyttes både til kanalisering av kunder til egne nettsteder og inntekter afiliate avtaler og eget salg av reklame.

Drift, vedlikehold og rådgivning

Selskapet har siden etablering bistått kunder med rådgivning innenfor publisering og e-handel. I 2006 utvidet vi med også drift og vedlikehold gjennom egen datasenter. Tiltros for flere hundre kunder ble det i 2009 besluttet at det ikke skulle inngås nye avtaler på drift og vedlikehold, da man ikke klarte å se et tilfredsstillende resultat innenfor dette området. Vi bygger nå ned dette forretningsområdet gradvis og forventer at vårt eget datasenter er helt avviklet i løpet 2014/2015. Vi har inngått avtale om drift av våre egne servere med ekstern leverandør.

Vi er i dag lokalisert i lokalene til gamle Hof Sparebank på Hof i Åsnes Kommune som ligger ca 4 mil nord for Kongsvinger (og 13 mil nord for Oslo). Vårt kontor i Rogaland Kunnskapspark (iPark) er lagt ned og all virksomhet er samlet i lokalene vi deler med vårt morselskap.

Våre viktigste samarbeidspartnere er i dag: Microsoft, Nets (tidligere BBS - Bankenes Betalingssentral), Google, Telenor Mobil , Zanox, TradeDoubler, EuroAds m.fl.

10- års jubileum

Nærmere bestemt 1. januar 2012 feirer selskapet sitt 10 års jubileum. Fra det historiske bunnåret 2009 tredoblet omsetningen seg nesten i 2010 for så å doble seg i 2011. Så man kunne ved jubileet se at omstruktureringsprosess som ble påbegynt i 2009 begynte å gi resultater. Omsetningsveksten fortsatte med nok en dobling i jubileumsåret 2012 og man kunne i 2012 også se positivt resultat igjen etter flere år med røde tall. Men veksten var ikke over med det og det ble nesten en ny dobling av omsetningen også i 2013.

Tallene så langt i 2014 tyder på at veksten fortsetter i ca samme tempo som i 2013 og det ligger store muligheter for ytterligere vekst i årene fremover.

This site is created with GoOnline XP Professional